Gönderen Konu: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE  (Okunma sayısı 7771 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

okomka

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 328
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #15 : Nisan 17, 2019, 05:15:29 ÖS »
Ben bugün bağlı bulunduğum il sgk dan yetkili birisiyle görüştüm.Bizim sistemde gizleniyor diye görüyorum ve tekrar güncelledim görünmemesi lazım dedi ardından eczanemi aradım hayır halen görünüyor dendi.Bence il sgk ile alakalı bir şey değil @turuncu nun yazdığı dilekçenin altındaki adres ilgileniyor sanırım

Hiv ve Aids

Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #15 : Nisan 17, 2019, 05:15:29 ÖS »

turuncu

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 3163
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #16 : Nisan 17, 2019, 08:36:33 ÖS »
Bugün medula kapatılması  için bir dilekçe gönderdim nasıl öğrenirim kapandığını peki yardımcı olursanız sevinirim
1 hafta içinde belli olur medulanın kapandığı. Ya mesaj yoluyla bilgilendirirler ya da kendin bir hastaneye gidip sorabilirsin.

Arkadaşlar ilk defa medulasini kapattırmak isteyenler ilk sgk müdürlüklerine gonderecekler dilekçelerini. Artık il sgk müdürlükleri ilgileniyor bununla.
Ancak medulasi zaten kapalı olanlar eczanelerde de goruntulenememesi için dilekçe Ankaraya merkeze göndermeli. Düzenlemelerle il sgk mudurluklerinin ilgilenecegini sanmıyorum.Yani karar Ankaradan çıkacağı için Ankaraya göndermek lazım.

LittleSir

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 79
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #17 : Nisan 27, 2019, 07:56:52 ÖS »
Eczanelere açılan bilgilerin tekrar kapatılması ankara genel müdürlük ile konuştum ellerine bu konuda bir kaç dilekçe geçtiğini söylediler ben zamanla çoğalacağını ilettim yazılım daire başlanlığı ve bir kaç farklı birim toplanıp ortak bir karar vereceklerini aktardılar bana.

Hiv ve Aids

Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #17 : Nisan 27, 2019, 07:56:52 ÖS »

tunning153

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 134
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #18 : Nisan 27, 2019, 09:16:59 ÖS »
Süper ben göndermiştim dilekçe ARKADAŞLAR LÜTFEN HERKES GÖNDERSİN DİLEKÇESİNİ 🙏🏻🙏🏻 Halledelim şu işi @LittleSir

turuncu

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 3163
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #19 : Nisan 27, 2019, 11:11:33 ÖS »
Güzel. Daha fazla dilekçe gonderilirse dikkate alınacaktır bence.

LittleSir

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 79
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #20 : Nisan 28, 2019, 03:31:17 ÖÖ »
İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Genel ilkeler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin
kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verilerin aktarılması
MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler;
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,
belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

madde 6'nın 3'üncü fıkrasında ''tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.'' bilgiler işlenebilir diyor ,
madde 8'in 1'inci fıkrasının b bendinde '' Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,
belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
aktarılabilir.''  yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilir diyor yeterli önlemleri almadan kişisel bilgilerimizi aktarması konusunda bir şikayet dilekçesi hazırlamalıyız verileri işleyen kurumun yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere bilgileri aktarma hakkı var ancan gerekli tedbirleri alarak yani kişisel bilgilerimizin gizliliğini koruya**k.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
Veri sorumlusuna başvuru

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklaya**k reddeder ve cevabını
ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
Başvuruda yer alan talebin kabul
edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun
hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
Kurula şikâyet
MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya
süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula
şikâyette bulunabilir.
(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.
Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları
MADDE 15- (1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen,
görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.
(2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı
maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz.
(3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme
konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde
yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.
(4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden
itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.
(5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması
hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar
vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde
yerine getirilir.
(6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun
tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı
almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.
(7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması
hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Veri sorumlusu gönderilen dilekçelere en geç 30 gün içerinde cevap vermekle yükümlüdür, kabul etmeleri halinde bir sıkıntı yok başvuruyu reddetmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya
süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula
şikâyette bulunabilir. Kurul talebi kabul ettiği halde 30 gün içinde veri sorumlusu talebi yerine getirmek zorundadır. Kurul 60 gün içerisinde cevap vermez ise talep reddedilmiş sayılır. Kuruldan red yiyeceğimizi sanmıyorum. Şuan eczanelerde raporun gözükmesinden dolayı mağdur olan biri var yada olursa çok ciddi miktarlarda tazminat talep edebiliyor.


ve bu bilgilerin işlenmesi ve aktarılmasından herhangi bir mağduriyet yaşarsak;

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Kabahatler
Suçlar

MADDE 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.
(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya
anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.
Kabahatler
MADDE 18- (1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler
hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine
getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler
hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim
yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına
kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel
hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine,
ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre
işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Mevzuat:https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

turuncu

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 3163
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #21 : Nisan 28, 2019, 02:07:26 ÖS »
Dilekçede onu da sundum aslında. Kişisel verilerin korunmasına uygun olarak ama rapora ilişkin bir kodla goruntulensin yazdım.  Bu da gerekli tedbiri almak olmaz mı?

LittleSir

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 79
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #22 : Mayıs 02, 2019, 11:39:21 ÖS »
Dilekçede onu da sundum aslında. Kişisel verilerin korunmasına uygun olarak ama rapora ilişkin bir kodla goruntulensin yazdım.  Bu da gerekli tedbiri almak olmaz mı?
                            Rapora ilişkin koda görüntülesin demekte mantıklı ama yasaları açıkça bildiğimizi bilmeleri açısından demiştim.

                             Özellikle belirmek istediğim bir husus dilekçelere yazılı cevap gelme olasılığı çok yüksek ve sizin belirtiğiniz adrese değil mernis de kayıtlı adresinize yolluyorlar dilekçeyi tahütlü yollasalar dahi ptt görevlileri işgüzarlık yapıp aynı adreste ikamet eden başka kişiye gelen dilekçe cevabını teslim edebilir bu durum ailenizin eşinizin vb. kişilerin durumu öğrenmesine yada işkillenme yol açabilir.

                             Böyle bir durumlar karşılaşmamak için dilekçe gönderenlerin Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığı'nı arayıp bilgilendirmesini şiddetle tavsiye ederim.
   
                             Medula kapatma dilekçeme cevap yollamışlar az daha ailem durumu öğreniyordu allahtan postayı kaybetmişler.

turuncu

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 3163
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #23 : Mayıs 03, 2019, 01:00:23 ÖÖ »
@LittleSir haklısın. Askerlik muafiyet belgemi üstüne basa basa söylediğim halde eve gondermislerdi. Allah'tan evdekiler görmeden ben buldum.
Böyle bi durumla karşılaşmamak için eğer güvenilir başka bir adres varsa orayı yazmak daha iyi olur.

LittleSir

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 79
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #24 : Mayıs 03, 2019, 01:33:47 ÖÖ »
@LittleSir haklısın. Askerlik muafiyet belgemi üstüne basa basa söylediğim halde eve gondermislerdi. Allah'tan evdekiler görmeden ben buldum.
Böyle bi durumla karşılaşmamak için eğer güvenilir başka bir adres varsa orayı yazmak daha iyi olur.
@turuncu maalesef işte yasal dilekçelerde mernisteki kayıtlı adrese gönderiyorlar bende başka bir adres yazmıştım ama işte ikametgah adresine yolluyorlar böyle bir konuda dikkatli davranmadıkları için şikayette bulundum alo 170 3 onlar mail yoluyla dönüş yapıyorlarmış

çaçaron

 • Ziyaretçi
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #25 : Mayıs 03, 2019, 07:43:45 ÖS »
mernis adresini nasıl değiştirriz ?  ben kiradayım mesela üzerime elektrik su internet var   gidip ilçenufus müdürlüğüne  mernisimi değiştirebilirmiyim

dejavu

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 311
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #26 : Mayıs 03, 2019, 09:52:56 ÖS »
@LittleSir haklısın. Askerlik muafiyet belgemi üstüne basa basa söylediğim halde eve gondermislerdi. Allah'tan evdekiler görmeden ben buldum.
Böyle bi durumla karşılaşmamak için eğer güvenilir başka bir adres varsa orayı yazmak daha iyi olur.
@turuncu maalesef işte yasal dilekçelerde mernisteki kayıtlı adrese gönderiyorlar bende başka bir adres yazmıştım ama işte ikametgah adresine yolluyorlar böyle bir konuda dikkatli davranmadıkları için şikayette bulundum alo 170 3 onlar mail yoluyla dönüş yapıyorlarmış

Peki dilekçeye posta yolu ilke bilgilendirme/cevap almak istemediğimizi de belirtsek daha iyi olmaz mı?

benburak

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 191
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #27 : Mayıs 04, 2019, 02:00:50 ÖÖ »
mernis adresini nasıl değiştirriz ?  ben kiradayım mesela üzerime elektrik su internet var   gidip ilçenufus müdürlüğüne  mernisimi değiştirebilirmiyim
@çaçaron Tabii ki değiştirebilirsin. Saniyesinde yansır.
8.2.19 r:2308233 c:168
9.3.19 Genvoya
30.4.19 r:2685 c:247
12.12.19 r:204 c:259
19.2.20 r:289 c:571
19.3.20 r:161 c:348
4.6.20 r:265 c:244
17.11.20 r:182 c:607
29.1.21 r:438 c:486
7.4.21 Triumeq
3.6.21 r:<70 c: 449

LittleSir

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 79
Ynt: ECZANELERDE RAPOR GORUNTULENEMEMESİ İÇİN DİLEKÇE
« Yanıtla #28 : Mayıs 04, 2019, 03:16:03 ÖÖ »
@LittleSir haklısın. Askerlik muafiyet belgemi üstüne basa basa söylediğim halde eve gondermislerdi. Allah'tan evdekiler görmeden ben buldum.
Böyle bi durumla karşılaşmamak için eğer güvenilir başka bir adres varsa orayı yazmak daha iyi olur.
@turuncu maalesef işte yasal dilekçelerde mernisteki kayıtlı adrese gönderiyorlar bende başka bir adres yazmıştım ama işte ikametgah adresine yolluyorlar böyle bir konuda dikkatli davranmadıkları için şikayette bulundum alo 170 3 onlar mail yoluyla dönüş yapıyorlarmış

Peki dilekçeye posta yolu ilke bilgilendirme/cevap almak istemediğimizi de belirtsek daha iyi olmaz mı?
Bu çerçevede, 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40’ıncı maddesine eklenen ikinci fıkrayla,Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu, keza “Dilekçe hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle de, dilekçe sahiplerine başvuru sonuçlarının yazılı olarak bildirilmesi hükme bağlanmıştır.

Bilemiyorum risk almaya değmez gibime geliyor arayıp önceden teyitleştik den  sonra yazılabilir şahsi fikrimdir.

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
2 Yanıt
3579 Gösterim
Son İleti Şubat 01, 2017, 03:46:29 ÖS
Gönderen: Belirsiz pozitif
25 Yanıt
3799 Gösterim
Son İleti Kasım 15, 2017, 10:46:06 ÖS
Gönderen: genvoya
7 Yanıt
3123 Gösterim
Son İleti Ocak 01, 2018, 10:42:29 ÖS
Gönderen: Antipozitif
72 Yanıt
9664 Gösterim
Son İleti Mayıs 23, 2019, 09:40:15 ÖS
Gönderen: turuncu
1 Yanıt
1803 Gösterim
Son İleti Temmuz 06, 2019, 08:14:45 ÖS
Gönderen: Angelowic